તહેવારો

વસંત પંચમી, જેને સરસ્વતી પૂજા તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે, દેવી સરસ્વતીના માનમાં, એ એક તહેવાર છે

વસંત પંચમી, જેને સરસ્વતી પૂજા તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે, દેવી સરસ્વતીના માનમાં, એ એક તહેવાર છે જે વસંતના આગમનની તૈયારીઓને ચિહ…

ઉત્તરાયણ,ઉત્તરાયણ શબ્દ બે અલગ-અલગ સંસ્કૃત શબ્દો - ઉત્તર અને અયન પરથી ઉતરી આવ્યો છે

ઉત્તરાયણ શબ્દ બે અલગ-અલગ સંસ્કૃત શબ્દો - ઉત્તર અને અયન પરથી ઉતરી આવ્યો છે - આમ આકાશી ગોળામાં સૂર્યની ઉત્તર તરફની હિલચાલનો અર…

ભાઈબીજ, એ હિંદુઓ દ્વારા વિક્રમ સંવત હિંદુ કેલેન્ડર કાર્તિક મહિનામાં શુક્લ પક્ષ બીજા ચંદ્ર દિવસે ઉજવવામાં આવતો તહેવાર છે.

ભાઈબીજ, એ હિંદુઓ દ્વારા વિક્રમ સંવત હિંદુ કેલેન્ડર કાર્તિક મહિનામાં શુક્લ પક્ષ બીજા ચંદ્ર દિવસે ઉજવવામાં આવતો તહેવાર છે. તે …

અધર્મ પર ધર્મનો વિજય એટલે વિજયાદશમી હિન્દૂ સંસ્કૃતિનો મોટો ધાર્મિક ઉત્સવ

વિજયાદશમી જેને દશેરા, તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે, તે દર વર્ષે નવરાત્રિના અંતે ઉજવવામાં આવતો મુખ્ય હિન્દુ તહેવાર છે. તે હિંદુ લ…

Load More
That is All